Aan de HersenFIT studie doen zowel mensen met de ziekte van Parkinson als MS mee. 

Via loting (randomiseren) wordt bepaald welke vorm van lichamelijke activiteit een deelnemer tijdens de acht weken durende behandelfase zal ondervinden:

 • hoog intensieve interval training (HIIT)
 • duurtraining, ook wel continue aerobe training (CAT)
 • beweegadvies (BA)


Behoort u tot de groep hoog intensieve interval training of duurtraining ? Dan komt u twee keer per week naar het Amsterdam UMC locatie VUmc voor een fietstraining onder begeleiding van een fysiotherapeut. 

De beweegadviesgroep gaat zelfstandig vanuit huis aan de slag met een oefenprogramma inclusief stappenteller en dagelijkse doelen. Daarnaast ontvangt deze groep informatie om dagelijks meer te bewegen.

Het onderzoek duurt in totaal zestien weken. De zogenoemde baseline en follow-up fasen (vier weken) zijn perioden voor en na de behandelfase zonder een interventie (fietstraining of beweegadvies). In deze fasen komt u enkel voor de metingen naar het Amsterdam UMC locatie VUmc.

In de afbeelding hieronder ziet u een schematische weergave van de opzet van de HersenFIT studie :

Testen en onderzoeken

Om inzicht te krijgen in veranderingen in de uitkomstmaten, zoals angst- en stemmingsklachten, zullen voor, tijdens en na de verschillende onderzoeksfasen (baseline, interventie en follow-up) diverse herhaalde metingen worden gedaan:

 • vragenlijsten over uw gemoed, denkvermogen, vermoeidheid, kwaliteit van leven, activiteiten in het dagelijks leven, slaapkwaliteit en lichamelijke activiteit
 • testen voor het lopen, de balans en handmotoriek
 • bloedafname om de concentratie van bepaalde stofjes (eiwitten) te bepalen
 • MRI onderzoek om het functioneren van de hersenen te onderzoeken – 1x voor en 1x na de behandelfase


De metingen zullen voor de deelnemers aan de hoog intensieve interval training of duurtraining zoveel mogelijk worden gepland op de trainingsdagen.

Vergoeding

De behandeling (fietstraining of beweegadvies) en metingen kosten u niks. U krijgt geen vergoeding bij deelname aan de HersenFIT studie. Wel ontvangt u een vergoeding voor de reis- en/of parkeerkosten die worden gemaakt om naar het Amsterdam UMC locatie VUmc te komen.

Wat zijn de voorwaarden voor deelname?

 • diagnose ziekte van Parkinson of een progressieve vorm van MS
 • angst- en/of stemmingsklachten
 • in staat tot deelname aan een intensief trainingsprogramma (geen geschiedenis van hartproblematiek of klachten die op hartproblemen kunnen duiden)
 • voldoende cognitief vermogen om de trainingsinstructie te begrijpen
 • stabiel medicatieschema tenminste vier weken voor deelname
 • 18 jaar of ouder


Voor en tijdens het intakegesprek zullen een aantal korte vragenlijsten (bijvoorbeeld over uw gemoed en denkvermogen) worden afgenomen en enkele onderzoeken (bijvoorbeeld een hartfilmpje) worden verricht om te bepalen of u kunt deelnemen aan de HersenFIT studie

Onderzoekslocaties

De fietstrainingen en meeste metingen (bloedafname en testen voor het lopen, de balans en handmotoriek) vinden plaats in het Amsterdam UMC locatie VUmc, in het polikliniek gebouw op de afdeling Revalidatiegeneeskunde (adres: De Boelelaan 1118, 1081 HZ Amsterdam).

Het MRI onderzoek vindt plaats in het Imaging Center van Amsterdam UMC locatie VUmc (adres: Van der Boechorststraat 6, 1081 BT Amsterdam).